Toolbox|Wandelen en fietsen

 

Wandelen en fietsen

Terschelling is een heerlijk wandel en fietseiland. Niet voor niets wordt dit samen met een bezoek aan ons weidse strand gezien als tijdsbesteding nummer 1!

Door de VVV en Staatsbosbeheer zijn diverse wandel- en fietsroutes uitgezet, zoals de 40 kilometer lange ‘Sporen in het Zand’ fietsroute. Deze tocht voert langs allerlei plekken die historisch of cultureel gezien de moeite waard zijn. De route, met bakens gemaakt van ouderwetse ‘stoeppalen’, kan zowel met de klok mee als tegen de klok in worden gefietst, zodat je rekening kunt houden met de wind. Het startpunt is ‘op West’ bij de Brandaris, met zijn ruim vijfhonderd jaar de oudste nog in werking zijnde vuurtoren van Nederland.

Daarnaast is er het 'Sporen in het Zand' wandelboekje, met allerlei korte en langere wandelroutes. En vanzelfsprekend speelt Terschelling ook in op de huidige trend van het Nordic Walken met een speciale route van ruim elf kilometer.

Al het tekstmateriaal in deze toolbox wordt u ter beschikking gesteld door de Stichting VVV Terschelling. Het materiaal mag vrij gedownload en voor eigen doeleinden worden gepubliceerd, onder de volgende voorwaarden:

  • U wilt hiermee Terschelling in positieve zin promoten.
  • U wilt uw bedrijfsactiviteiten wat zich op Terschelling bevindt promoten middels het toevoegen van extra Terschelling teksten en verhalen.
  • De teksten / blogs in hun oorspronkelijke context blijven staan.
  • De teksten / blogs altijd worden aangewend voor algemene Terschelling promotie.
  • In geval van blogs is het niet toegestaan de tekst op enigerlei wijze te veranderen. De auteur heeft het geschreven op geheel eigen wijze en in eigen context. Dit is het auteursrecht en mag derhalve nimmer gewijzigd worden.

Mocht u van mening zijn dat er in één van de getoonde teksten / blogs zinsnedes staan die inbreuk maakt op uw rechten (bijvoorbeeld copyright of portretrecht) verzoeken wij u vriendelijk hierover contact met ons op te nemen via onderstaand e-mailadres onder vermelding van de naam van de naam van de tekst en de auteur. De Stichting VVV Terschelling zal in dat geval de tekst / blog zo snel mogelijk verwijderen uit de beeldbank.

De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die het direct of indirect gevolg is van of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van deze toolbox is verkregen.