Toolbox|Rock and Roll Street Terschelling

 

Rock and Roll Street Terschelling

In het eerste weekend september gaan we een lang weekend 'back to the fifties', met vetkuiven, suikerspinkapsels, petticoats, solexen, oldtimers en natuurlijk heel veel muziek.

Het jaarlijkse Rock ’n Roll festival in Midsland, dat zich tijdens het eerste weekend in september zowel op straat als in de diverse kroegen afspeelt, is er duidelijk over, swingen op straat, bandjes en plezier, meedoen mag, genieten moet. Een dijk van een festival met een heerlijke sfeer. September kan niet stuk met het overwegend mooie weer en een straat vol muziek en vertier. Rock 'n Roll street Midsland is here to stay!

Al het tekstmateriaal in deze toolbox wordt u ter beschikking gesteld door de Stichting VVV Terschelling. Het materiaal mag vrij gedownload en voor eigen doeleinden worden gepubliceerd, onder de volgende voorwaarden:

  • U wilt hiermee Terschelling in positieve zin promoten.
  • U wilt uw bedrijfsactiviteiten wat zich op Terschelling bevindt promoten middels het toevoegen van extra Terschelling teksten en verhalen.
  • De teksten / blogs in hun oorspronkelijke context blijven staan.
  • De teksten / blogs altijd worden aangewend voor algemene Terschelling promotie.
  • In geval van blogs is het niet toegestaan de tekst op enigerlei wijze te veranderen. De auteur heeft het geschreven op geheel eigen wijze en in eigen context. Dit is het auteursrecht en mag derhalve nimmer gewijzigd worden.

Mocht u van mening zijn dat er in één van de getoonde teksten / blogs zinsnedes staan die inbreuk maakt op uw rechten (bijvoorbeeld copyright of portretrecht) verzoeken wij u vriendelijk hierover contact met ons op te nemen via onderstaand e-mailadres onder vermelding van de naam van de naam van de tekst en de auteur. De Stichting VVV Terschelling zal in dat geval de tekst / blog zo snel mogelijk verwijderen uit de beeldbank.

De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die het direct of indirect gevolg is van of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van deze toolbox is verkregen.