Toolbox|Overtocht

 

Overtocht

De weg naar Terschelling voert overzee. Al varend laat je de hectische buitenwereld al snel achter je. Wanneer je van de boot stapt, kom je in een compleet andere wereld. Op Terschelling vind je nergens verkeerslichten en zijn geen rotondes. Niemand heeft er haast, het eiland heeft zijn eigen tempo. En de buschauffeur zet je met plezier voor de deur af alsof je de enige passagier bent.

De veerboot doet er ongeveer twee uur over, de snelboot is er al in drie kwartier. Je vaart door het waddengebied, Werelderfgoed. Dat is volop genieten van de omringende natuur, flora en fauna. De weidsheid, de wind en het spel der elementen. Niet zelden horen we dat gasten het gevoel hebben de bewoonde wereld letterlijk en figuurlijk achter zich te laten en in een nieuwe wereld van boord te stappen. Een ervaring die niet alleen in zeemijlen is uit te drukken. Je mag de auto meenemen, maar echt nodig is dat niet. Met de fiets, die je overal op het eiland kunt huren, kun je je uitstekend verplaatsen. De afstanden zijn er immers altijd relatief kort. En vrijwel alle fietsverhuurders bieden als extra service bagagevervoer: je stapt   meteen van de boot op je fiets en de bagage wordt door de verhuurder gratis naar je verblijf gebracht. Zo begin je al meteen goed met de eerste gezonde fietskilometers!

Al het tekstmateriaal in deze toolbox wordt u ter beschikking gesteld door de Stichting VVV Terschelling. Het materiaal mag vrij gedownload en voor eigen doeleinden worden gepubliceerd, onder de volgende voorwaarden:

  • U wilt hiermee Terschelling in positieve zin promoten.
  • U wilt uw bedrijfsactiviteiten wat zich op Terschelling bevindt promoten middels het toevoegen van extra Terschelling teksten en verhalen.
  • De teksten / blogs in hun oorspronkelijke context blijven staan.
  • De teksten / blogs altijd worden aangewend voor algemene Terschelling promotie.
  • In geval van blogs is het niet toegestaan de tekst op enigerlei wijze te veranderen. De auteur heeft het geschreven op geheel eigen wijze en in eigen context. Dit is het auteursrecht en mag derhalve nimmer gewijzigd worden.

Mocht u van mening zijn dat er in één van de getoonde teksten / blogs zinsnedes staan die inbreuk maakt op uw rechten (bijvoorbeeld copyright of portretrecht) verzoeken wij u vriendelijk hierover contact met ons op te nemen via onderstaand e-mailadres onder vermelding van de naam van de naam van de tekst en de auteur. De Stichting VVV Terschelling zal in dat geval de tekst / blog zo snel mogelijk verwijderen uit de beeldbank.

De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die het direct of indirect gevolg is van of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van deze toolbox is verkregen.