Toolbox|Oerol

 

Oerol

Oerol is een jaarlijks terugkerend cultureel festival, dat wordt gehouden op het eiland Terschelling. Dit festival werd in 1981 opgericht door Joop Mulder, destijds eigenaar van café de Stoep in Midsland. Inmiddels is Oerol uitgegroeid tot een van de grootste locatietheaterfestivals in Europa.

Het Oerol Festival wordt geprogrammeerd aan het begin van de zomer, als het eiland volop in het groen staat. Met ieder jaar zo'n 50.000 bezoekers die komen genieten van optredens van een groot aantal Nederlandse en buitenlandse toneelgroepen, muziekanten, werk van beeldende kunstenaars en andere (podium)kunstenaars. Het festival duurt tien dagen.

---

Oerol is een speciaal evenement voor Terschelling. Het hele eiland staat dan in het teken van straattheater, optredens en locatietheater. Er zijn dan ook wat andere zaken waar u op moet letten. Tijdens dit festival worden er bijvoorbeeld extra boten ingezet en rijden de bussen ook vaker.

Bijna alle 50.000 gasten in de Oerol week huren een fiets. Maar niet alleen bij de fietsverhuurders moet u wat geduld hebben, ook in de supermarkten en bij de kaartverkoop voor voorstellingen kan het wat langer duren. Maar als u die eerste paar uren eenmaal door bent? Dan pakt Oerol u bij de keel om nooit meer los te laten! Het oerol virus is zeer besmettelijk en voor u het weet staat u een jaar later weer in de rij voor een fiets! Veel plezier tijdens Terschelling’s Oerol festival!

---

Fotos van Oerol vindt u in de rubriek evenementen.

Al het tekstmateriaal in deze toolbox wordt u ter beschikking gesteld door de Stichting VVV Terschelling. Het materiaal mag vrij gedownload en voor eigen doeleinden worden gepubliceerd, onder de volgende voorwaarden:

  • U wilt hiermee Terschelling in positieve zin promoten.
  • U wilt uw bedrijfsactiviteiten wat zich op Terschelling bevindt promoten middels het toevoegen van extra Terschelling teksten en verhalen.
  • De teksten / blogs in hun oorspronkelijke context blijven staan.
  • De teksten / blogs altijd worden aangewend voor algemene Terschelling promotie.
  • In geval van blogs is het niet toegestaan de tekst op enigerlei wijze te veranderen. De auteur heeft het geschreven op geheel eigen wijze en in eigen context. Dit is het auteursrecht en mag derhalve nimmer gewijzigd worden.

Mocht u van mening zijn dat er in één van de getoonde teksten / blogs zinsnedes staan die inbreuk maakt op uw rechten (bijvoorbeeld copyright of portretrecht) verzoeken wij u vriendelijk hierover contact met ons op te nemen via onderstaand e-mailadres onder vermelding van de naam van de naam van de tekst en de auteur. De Stichting VVV Terschelling zal in dat geval de tekst / blog zo snel mogelijk verwijderen uit de beeldbank.

De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die het direct of indirect gevolg is van of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van deze toolbox is verkregen.