Toolbox|Follek! Persbericht

 

Follek! Persbericht

Cultuur proeven op Terschelling.... Onder die noemer introduceert Terschelling een uniek evenement. “FOLLEK!” wordt op het eiland geroepen om jezelf aan te kondigen wanneer je via de achterdeur een huis binnentreedt, en dat is nu precies wat ze op Terschelling gaan doen. Nu is het voor de echte eilandganger dé kans om eens achter de gesloten deuren van echte eilanders te kijken!

Onder die noemer introduceert Terschelling een uniek evenement. Van vrijdag 18 november tot zondag 20 november 2011 proeft u de cultuur van het eiland. Een tiental ‘gasthuizen’ op het oosten van het eiland ontvangt de gasten vrijdagavond thuis aan tafel en zorgt voor een heerlijke maaltijd, zoals zij die zelf gewend zijn en welke zij het liefste koken. Op de zaterdag laten wij de gasten kennis maken met het unieke eiland, uiteraard geheel in het teken van het eilander product. ’s Avonds staat een diner in Oosterend op het programma. Voor het volledige programma (exclusief verrassingen) kan de website www.follek.nl geraadpleegd worden.

 FOLLEK! is een weekend vol traditie, cultuur, lekker eten en verrassingen, waarbij de beleving van het eiland in cultureel en gastronomisch opzicht centraal staat.

 -------

Note voor de redactie:

De werkgroep Follek! is een initiatief van de Stichting Evenementen Terschelling (SET). De SET is opgericht door de Stichting VVV Terschelling (VVV) en de Terschellinger Ondernemers Vereniging (TOV). Andere evenementen welke vallen onder de SET zijn o.a. Terschellinger Marathon Berenloop, Wandelevenement Fjoertoer en de Terschellinger Filmdagen.

Voor meer informatie: www.follek.nl of bel met voorzitter Flang Cupido 06-53399424.
Voor meer informatie over de SET kunt u contact opnemen met dhr. R. Schroor 06-29449234.

Al het tekstmateriaal in deze toolbox wordt u ter beschikking gesteld door de Stichting VVV Terschelling. Het materiaal mag vrij gedownload en voor eigen doeleinden worden gepubliceerd, onder de volgende voorwaarden:

  • U wilt hiermee Terschelling in positieve zin promoten.
  • U wilt uw bedrijfsactiviteiten wat zich op Terschelling bevindt promoten middels het toevoegen van extra Terschelling teksten en verhalen.
  • De teksten / blogs in hun oorspronkelijke context blijven staan.
  • De teksten / blogs altijd worden aangewend voor algemene Terschelling promotie.
  • In geval van blogs is het niet toegestaan de tekst op enigerlei wijze te veranderen. De auteur heeft het geschreven op geheel eigen wijze en in eigen context. Dit is het auteursrecht en mag derhalve nimmer gewijzigd worden.

Mocht u van mening zijn dat er in één van de getoonde teksten / blogs zinsnedes staan die inbreuk maakt op uw rechten (bijvoorbeeld copyright of portretrecht) verzoeken wij u vriendelijk hierover contact met ons op te nemen via onderstaand e-mailadres onder vermelding van de naam van de naam van de tekst en de auteur. De Stichting VVV Terschelling zal in dat geval de tekst / blog zo snel mogelijk verwijderen uit de beeldbank.

De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die het direct of indirect gevolg is van of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van deze toolbox is verkregen.