Toolbox|Follek! Dit is Follek!

 

Follek! Dit is Follek!

“De harde Noordwesterstorm is meedogenloos. Bij iedere stap voelt mijn huid kouder aan door de striemende regen. Ik knijp mijn vermoeide ogen samen om mijn weg te vinden op het slecht verlichte tuinpaadje. Nu de regen langzaam haar weg door de doorweekte stof van mijn oude waxjas weet te vinden, bedenk ik dat het tijd wordt om deze in het vervolg wat beter te behandelen.

Als een rukwind mij bijna uit mijn evenwicht brengt rits ik de jas tot aan mijn kruin dicht. Daar zie ik het lichtschijnsel van mijn bestemming opdoemen. ‘Niet aankloppen, niet aanbellen, gewoon OPEN DIE DEUR’, denk ik. Krakend geeft de deur mee. Ik moet bukken om mijn hoofd niet te stoten. Staande in de deuropening roep ik: “Follek!” en sluit de deur dan achter me.
Het wordt stil na deze barre tocht, de wind nu nog slechts zachtjes ruisend in de verte. Een tussendeur gaat open en het lichtschijnsel uit de keuken verblindt mij voor een ogenblik, even zie ik niets meer. Maar mijn zintuigen worden geprikkeld door de geur van warme stoof, gemengd met het heerlijke aroma van draadjesvlees, precies zoals mijn grootmoeder die altijd maakte.
De warmte van het potkacheltje voelt weldadig  aan op mijn natte benen. Dan hoor ik iemand roepen: “Wolkom, kom d’rin!”

“Het kan niet anders, ik ben aan het juiste adres, dit is vertrouwd, dit belooft wat, dit is…FOLLEK!” 

Al het tekstmateriaal in deze toolbox wordt u ter beschikking gesteld door de Stichting VVV Terschelling. Het materiaal mag vrij gedownload en voor eigen doeleinden worden gepubliceerd, onder de volgende voorwaarden:

  • U wilt hiermee Terschelling in positieve zin promoten.
  • U wilt uw bedrijfsactiviteiten wat zich op Terschelling bevindt promoten middels het toevoegen van extra Terschelling teksten en verhalen.
  • De teksten / blogs in hun oorspronkelijke context blijven staan.
  • De teksten / blogs altijd worden aangewend voor algemene Terschelling promotie.
  • In geval van blogs is het niet toegestaan de tekst op enigerlei wijze te veranderen. De auteur heeft het geschreven op geheel eigen wijze en in eigen context. Dit is het auteursrecht en mag derhalve nimmer gewijzigd worden.

Mocht u van mening zijn dat er in één van de getoonde teksten / blogs zinsnedes staan die inbreuk maakt op uw rechten (bijvoorbeeld copyright of portretrecht) verzoeken wij u vriendelijk hierover contact met ons op te nemen via onderstaand e-mailadres onder vermelding van de naam van de naam van de tekst en de auteur. De Stichting VVV Terschelling zal in dat geval de tekst / blog zo snel mogelijk verwijderen uit de beeldbank.

De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die het direct of indirect gevolg is van of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van deze toolbox is verkregen.