Toolbox|Cultuur op Terschelling

 

Cultuur op Terschelling

Op cultureel gebied heeft Terschelling veel te bieden. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk Oerol, dat ooit begon als eenvoudig straattheater maar inmiddels is uitgegroeid tot een van de grootste theatermanifestaties van Europa.

Tien dagen lang dient het eiland als podium en inspiratiebron voor theatermakers, muzikanten en beeldend kunstenaars uit binnen- en buitenland. De bijzondere locaties, vaak in de open lucht, geven de voorstellingen een unieke sfeer. Oerol’ is Terschellings voor ‘overal’ en stamt af van de oude Terschellinger gewoonte om het vee in het vroege voorjaar ‘oerol’ te laten grazen. Oerol trekt ieder jaar tienduizenden bezoekers en is tot ver over de landsgrenzen bekend.

Minder bekend, maar ook zeker de moeite waard, is het jaarlijkse Rock ’n Roll festival in Midsland, dat zich in de vroege herfst zowel op straat als in de diverse kroegen afspeelt. 

En wist u dat Terschelling ook een eigen ‘filmfestival’ heeft? Ieder jaar vindt half november de Terschellinger Filmdagen plaats. Een weekend lang worden er op diverse sfeervolle locaties op het eiland vertoond uit het ‘hoge noorden, diepe zuiden, wilde westen en verre oosten’. Follek! is nieuwkomer. In 2010 is dit gelanceerd. Follek! roept u als u door de achterdeur bij iemand binnen stapt om uzelf aan te kondigen. En dat is precies wat Follek! is. U kunt tijdens dit weekend mee-eten bij de eilander thuis! Een geheel verzorgd weekend vol met cultuur en lekker eten, wat wil je nog meer?

Al het tekstmateriaal in deze toolbox wordt u ter beschikking gesteld door de Stichting VVV Terschelling. Het materiaal mag vrij gedownload en voor eigen doeleinden worden gepubliceerd, onder de volgende voorwaarden:

  • U wilt hiermee Terschelling in positieve zin promoten.
  • U wilt uw bedrijfsactiviteiten wat zich op Terschelling bevindt promoten middels het toevoegen van extra Terschelling teksten en verhalen.
  • De teksten / blogs in hun oorspronkelijke context blijven staan.
  • De teksten / blogs altijd worden aangewend voor algemene Terschelling promotie.
  • In geval van blogs is het niet toegestaan de tekst op enigerlei wijze te veranderen. De auteur heeft het geschreven op geheel eigen wijze en in eigen context. Dit is het auteursrecht en mag derhalve nimmer gewijzigd worden.

Mocht u van mening zijn dat er in één van de getoonde teksten / blogs zinsnedes staan die inbreuk maakt op uw rechten (bijvoorbeeld copyright of portretrecht) verzoeken wij u vriendelijk hierover contact met ons op te nemen via onderstaand e-mailadres onder vermelding van de naam van de naam van de tekst en de auteur. De Stichting VVV Terschelling zal in dat geval de tekst / blog zo snel mogelijk verwijderen uit de beeldbank.

De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die het direct of indirect gevolg is van of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van deze toolbox is verkregen.